Despre

Audit Consulting s-a înfiinţat la Craiova in 23 Martie 2003 ca o societate cu răspundere limitată cu asociat unic, transformându-se ulterior în societate cu răspundere limitată cu doi asociaţi.

Principala ţintă a activităţii companiei constă în oferirea în mod consecvent, către clienţii noştii, de servicii în domeniul auditului financiar, la un înalt nivel profesional.

Calitatea de auditor financiar fiind atestată prin Autorizația nr. 351 eliberată la data de 4 Aprilie 2003 de Camera Auditorilor Financiari din România.

Activitatea principală, autorizată conform legii, este codificată conform CAEN:

  • 6920 - Activităţi de contabilitate si audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

Prin continua actualizare şi menţinere la niveluri de elită a serviciilor, prin abordarea practică şi eficientă, Audit Consulting a reuşit să devină lider în regiunea Oltenia în domeniul prestărilor de servicii de audit financiar.

Audit Consulting deţine un program legislativ actualizat on line precum o bilblioteca de materiale profesionale, pe care o completează si actualizează permanent.

Suportul logistic consta în mijloace de transport, calculatoare portabile, accesorii pentru comunicare şi transmiterea datelor, acces la Internet, este asigurat pentru fiecare membru al echipei de lucru.

În concret, din punct de vedere tehnic, societatea dispune de:

  • Calculatoare
  • Legătură la Internet directă, de mare viteză şi permanentă
  • Conexiune la rețeaua de telecomunicaţii (telefon, fax, e-mail)
  • Aplicaţii informatice recunoscute în domeniu - Programul de Audit Assistant
  • Aparatură foto digitală;
  • Mijloace de transport

Din perspectiva informatică, stocarea informaţiilor şi prelucrarea datelor, editarea şi listarea documentelor se realizează în condiţii de maximă securitate şi de confidenţialitate cu utilizarea de mijloace informatice corespunzătoare care se află în proprietatea firmei (laptop-uri, imprimante, memory stick-uri, etc.).

Securitatea şi confidenţialitatea informaţiilor şi datelor care ne sunt furnizate, este asigurată de specialiştii noştii potrivit codului deontologic al profesiei pe care o practică.

Servicii

Avem o bogată experienţă în efectuarea auditului statutar al situaţiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit în domeniu, precum şi a auditului de conformitate privind implementarea finanţărilor nerambursabile din fonduri comunitare, în conformitate cu normele de audit naţionale aliniate la standardele europene şi procedurile Uniunii Europene.

La ultimul control al calității efectuat de catre Camera Auditorilor Financiari din România, Audit Consulting a obtinut calificativul maxim «A».

Societatea este acreditată în vederea auditării fondurilor europene şi a altor fonduri nerambursabile de la alti donatori Conform Protocolului incheiat intre Ministerul Fondurilor Europene (MFE) si Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR).

Întrucat considerăm calitatea serviciilor prestate a fi o componentă esențială a reputatiei noastre și o condiție importantă a dezvoltarii viitoare, am implementat și aplicăm un Sistem Intern de Management al Calitatii conform EN ISO 9001:2008, certificat în conformitate cu procedura TUV Austria Cert Gmbh. Eficiența aplicării acestor politici și proceduri este monitorizată permanent, iar acestea sunt revizuite periodic pentru conformitate cu noile standarde profesionale.

Echipă

Pentru noi, asigurarea unor servicii de calitate este unul dintre cele mai importante obiective, iar ceea ce garantează acest atribut al activităţii noastre este, în primul rând, echipa de specialişti pe care o punem la dispoziţia fiecărui client, echipă alcătuită din auditori, membrii ai Camerei Auditorilor Financiari din România, auditori stagiari, economişti şi jurişti, dintre care menţionăm:

  • Simona Petrescu auditor CAFR, consultant fiscal CCF, expert contabil CECCAR
  • Gheorghe Mirela consilier juridic, expert in achizitii publice
  • Elena Sarlă economist

Clienți

Încă de la început, înţelegerea problemelor clienţilor noştri şi dezvoltarea unei strânse relaţii cu aceştia a fost o prioritate pentru noi. Prin abordarea practică şi eficientă a problemelor fiecăruia, am ajuns, astăzi, să avem un portofoliu de clienţi compus din cele mai puternice şi dinamice companii din Oltenia şi alte regiuni ale ţării.

contact

Audit Consulting
str. A.I.Cuza, nr. 42,
bl. 6A, sc. 1, et. 5, ap. 15

200396 Craiova, România

Telefon: +40 251 406696
Fax: +40 251 406697

Câmpurile marcate cu roșu sunt obligatorii